ศัลยกรรมตาสองชั้น | - Infiniz Clinic
เปิดทำการ: จันทร์ - อาทิตย์
เวลา: 11.00 - 20.00 น.
เปิดทำการ: จันทร์ - อาทิตย์
เวลา: 11.00 - 20.00 น.
ศัลยกรรมตาสองชั้น
ศัลยกรรมตาสองชั้น
การทำศัลยกรรมทำตาสองชั้น
การผ่าตัดเพื่อให้เกิดจุดยึดติดระหว่างผิวหนังเปลือกตาบนกับแผ่นยกเปลือก ตาบนที่อยู่ภายในด้วยการเย็บ ซึ่งจะทำให้เกิดชั้นตาขึ้นในขณะลืมตา โดยมีเทคนิคการทำได้ 2 วิธี ได้แก่
  1. การทำแบบไม่มีรอยกรีด (Suture Technique) มีข้อดีคืออาการบวมจะน้อยกว่าการทำแบบมีรอยกรีด เนื่องจากไม่มีการตัดเลาะเนื้อเยื่ออื่นๆ แผลผ่าตัดจะเป็นแค่รอยเจาะเล็กๆประมาณ 1 มม.โดยไม่มีร่องรอยแผลเป็นภายหลัง โดยทั่วไปแล้วการทำตา 2 ชั้นแบบไม่มีรอยกรีดนั้น สามารถทำให้เกิดชั้นตาได้อย่างถาวรได้เช่นเดียวกับการทำแบบมีรอยกรีด
  2. การทำแบบมีรอยกรีด (Incision Technique) มีข้อดีคือสามารถตัดเก็บหนังตาส่วนเกินรวมถึงไขมันใต้เปลือกตาออกได้ รวมถึงสามารถทำการเย็บเพื่อทำให้ตาดูโตขึ้นได้ เหมาะกับคนไข้บางรายที่มีหนังตามากหรือมีไขมันใต้เปลือกตาเยอะ อย่างไรก็ตามแผลเป็นบริเวณดังกล่าวมักจะเป็นแผลเป็นที่ดีมาก เป็นรอยเส้นบางๆกลืนไปกับรอยชั้นตาและไม่เป็นแผลเป็นนูน ทำให้ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดในภายหลัง
ศัลยกรรมตาสองชั้น

ชั้นตาที่สวยงาม ศัลยกรรมตาสองชั้น
ชั้นตาที่สวยงามนั้นควรจะมีขนาดความกว้างรวมถึงรูปทรงที่เหมาะสมและเข้ารูปกับดวงตาของแต่ละคนโดยทั่วๆไปชาวเอเซียจะมีความกว้างของชั้นตาในขณะหลับตาประมาณ 6-10 มม. ซึ่งจะทำให้เกิดชั้นตาขณะลืมตากว้างประมาณ 2-4 มม. ส่วนรูปทรงหรือแนวชั้นตานั้นขึ้นอยู่กับความชอบด้วย เช่น หัวตาเปิดหรือปิด หางตาโค้งลงหรือเชิดขึ้น คนไข้จึงจำเป็นต้องบอกความต้องการของตนกับแพทย์ให้ชัดเจนก่อนทำการผ่าตัดเสมอ

การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด 
  1. ระวังไม่ขยี้ตารุนแรง 3 สัปดาห์ ให้ล้างหน้า, แต่งหน้าตามปกติ
  2. รับประทานอาหารได้ทุกอย่าง
  3. บางท่านจะมีขี้ตามากกว่าปกติ ไม่ต้องทำอะไร แล้วจะหายไปเองใน 1 สัปดาห์
  4. บางท่านจะรู้สึกตึงหนังตาบนบ้าง แล้วจะหายไปเองใน 1 สัปดาห์
** ทั้งนี้ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
ศัลยกรรมตาสองชั้น
(หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วแต่บุคคล)
Designed by iDEASLOT Co.,LTd