Harmony Technique | ฟิลเลอร์ - Infiniz Clinic
เปิดทำการ: จันทร์ - อาทิตย์
เวลา: 11.00 - 20.00 น.
เปิดทำการ: จันทร์ - อาทิตย์
เวลา: 11.00 - 20.00 น.
Harmony Technique
Harmony Technique
การฉีด HA Filler เทคนิคกึ่งศัลยกรรม โดยเป็นการเติม HA Filler โดยใช้เข็มพิเศษเข้าไปแก้ปัญหาในส่วนของโครงสร้างหน้าที่สำคัญส่วนลึก เพื่อการปรับโครงหน้าอย่างแท้จริง และเข้าแก้ปัญหาในชั้นผิวตื้นได้ในครั้งเดียวกันโดยเทคนิคนี้ คล้ายการเติมไขมัน แต่มีความอ่อนโยน และ ละเอียดอ่อนกว่าค่อนข้างมาก การบอบช้ำน้อยกว่า และ ผลที่ได้ไม่บวม รวมทั้งอยู่ได้ยาวนานกว่าอีกด้วย 

ความแตกต่างของ Harmony Technique มีดังนี้

-เทคนิคที่สามารถเข้าไปจัดการกับชั้นผิวได้ทั้งหมด ตั้งแต่ส่วนลึกบนโครงกระดูกที่เข้าถึงได้ยากมากด้วยการฉีดปกติ จนถึงชั้นผิวหนังส่วนตื้นทั้งหมด ทำให้ผลที่ได้ จะมีการแก้ปัญหาที่ตรงจุด เช่น มีการปรับเปลี่ยนโครงหน้าที่แท้จริง หรือ แก้ปัญหาในชั้นตื้นๆในลักษณะที่ได้ผลธรรมชาติกว่า โดยใบหน้าไม่ผิดรูป 

-Special polymer-coated blunt Canula ด้วยการใช้เข็มพิเศษ ปลายทู่ ที่ค่อนข้างอ่อนโยน แต่สามารถเข้าไปถึงส่วนบกพร่องที่ต้องการแก้ไขได้ทั้งหมด บวกกับเทคนิคพิเศษของแพทย์ในการเข้าแก้ปัญหาโดยไม่ทำให้เกิดการบอบช้ำของเส้นเลือดหรือเส้นประสาท และเนื้อเยื่อส่วนอื่น ทำให้ผลที่ได้ ดูเป็นธรรมชาติกว่าการใข้เข็มปลายทู่ปกติ และ สามารถแก้ปัญหาได้ทุกชั้นผิว ตั้งแต่ชั้นลึกสุดบนกระดูก ไขมัน ชั้นผิวหนังส่วนลึก และชั้นผิวหนังส่วนตื้น 

-การจัดการสลายพังผืดที่อาจจะเกิดจาก แผลเป็นสิว พังผืดจากการขยับกล้ามเนื้อหรือแสดงสีหน้าบ่อยๆจนกลายเป็นรอยยึดติดที่ผิวหน้ง(static line) พังผืดจากแนวยึดเกาะของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ (Ligament) หรือ รอยแผลเป็นอื่นๆ การช่วยกำจัดรอยพังผืดเหล่านี้ เป็นข้อดี ช่วยให้การเติมเต็ม หรือ การยกกระชับของผิวจากการฉีด HA Filler ได้ผลที่ชัดเจนมากกว่า การฉีดแบบเดิมๆ 


Designed by iDEASLOT Co.,LTd