Under Eye Rejuvenation : การแก้ไขปัญหาร่องใต้ตา - Infiniz Clinic

ปัญหาร่องใต้ตา เป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยกับทุกเพศ ทุกวัย และทุกเชื้อชาติ ปัญหาดังกล่าวได้แก่ ร่องลึก รอยหมองคล้ำใต้ตา ทำให้ดูเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ซึ่งส่วนมากได้รับการแก้ไขที่ไม่ตรงจุด หรือแก้ไขแบบผิดวิธี ทำให้ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ