Scroll to top

ตอบคำถามที่หลายคนสงสัย สามารถแก้ฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นก้อนได้ไหม

ฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นก้อน

ปัญหาหนึ่งที่เจอได้เยอะในกลุ่มผู้เข้ารับบริการฉีดฟิลเลอร์ นั่นคือ พบภาวะหลังฉีดเกิดฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นก้อน  ไม่เรียบเนียน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้เกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ที่เลือกใช้ การประเมินปัญหา และเทคนิคการฉีดของแพทย์แต่ละบุคคล สิ่งสำคัญคือผู้รับบริการควรศึกษาข้อมูลสำคัญก่อนตัดสินใจทำหัตถการใด ๆ เกี่ยวกับความสวยงามของตัวเองเสมอ หนึ่งในนั้นคือ  การเลือกคลินิกที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งพิจารณาแพทย์ที่จะทำการรักษา ประวัติความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงผลงานการรักษาของแพทย์โดยเฉพาะบริเวณใต้ตาเนื่องจากเป็นบริเวณที่ต้องใช้ประสบการณ์สูงเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่สวยงามไร้ผลข้างเคียง ไม่มีก้อน Infiniz clinic จะพาไปทำความรู้จักและเข้าใจกันให้มากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นก้อนว่ามีสาเหตุมาจากอะไร แบบไหนถึงเรียกว่าผิดปกติ วิธีแก้ พร้อมหลักการเลือกฟิลเลอร์ใต้ตาให้ถูกวิธี

สาเหตุการเกิดฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นก้อน

ฟิลเลอร์ใต้ตา เป็นก้อนเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง ?

ปัญหาการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเป็นก้อน เป็นลำ ผิดปกติ มีได้หลายสาเหตุ ก็จะมีเรื่องของตัวยี่ห้อและชนิดของฟิลเลอร์เอง ปริมาณฟิลเลอร์ที่ใช้ในการ

ฉีดแก้ปัญหาใต้ตา เทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาและการจัดวางที่ผิดปกติ รวมถึงลักษณะกล้ามเนื้อกล้ามในบริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา เช่น ในบางกรณีผู้รับบริการมีกล้ามเนื้อบริเวณใต้ตาที่มีความแข็งแรงมาก เมื่อฉีดฟิลเลอร์เข้าไปอยู่บริเวณนั้นอาจทำให้เกิดการดันฟิลเลอร์เคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่ต้องการได้ หมอได้รวบรวมสาเหตุที่ทำให้ฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นก้อน เป็นลำ หรือ บวมผิดปกติได้ดังนี้

เทคนิคและประสบการณ์ของแพทย์

แพทย์ผู้ฉีด มีความจำเป็นต้องรู้จักกายวิภาคศาสตร์ปัญหาของบริเวณใต้ตา ร่วมกับสามารถประเมินปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องอาศัยประสบการณ์ในการเลือกชนิดของ HA FILLER ในการแก้ปัญหาร่องใต้ตาในผู้รับบริการแต่ละคนได้อย่างดี และที่้สำคัญที่สุด เทคนิคเฉพาะตัวที่จะเป็นตัวกำหนดผลหลังฉีดให้ได้ผลงานที่เติมเต็มใต้ตาได้อย่างสวยงาม เป็นธรรมชาติ และ ไม่เกิดก้อน หากแพทย์ผู้ที่ฉีดฟิลเลอร์ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์การฉีด ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาฉีดฟิลเลอร์แล้วเกิดก้อน หรือ เกิดลำ ขึ้นได้ 

ชนิดของฟิลเลอร์

ต้องเลือกชนิดที่ความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะฉีด เช่น การเลือกใช้ฟิลเลอร์ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ เช่น restylane classic Restylane Defyne Juderm Volift and Voluma เหมาะกับการเติมในส่วนลึกเพื่อสร้างโครงสร้างเบ้าตาให้ดูเต็มขึ้น และมีมิติมากขึ้น โดยแพทย์จะต้องประเมินปัญหาจากการตรวจสภาพปัญหาผิวจริงก่อนทำการรักษาอีกครั้ง เนื่องจากสภาพผิวและปัญหาย่อมมีความแตกต่างกัน ระหว่างบุคคล 

การเลือกชนิดของ HA Filler ที่ถูกต้อง จะมีผลให้การรักษามีความสวยงาม ไม่เกิดก้อนหรือลำฟิลเลอร์ผิดปกติหลังทำ และ ขยับใบหน้าหรือยิ้มแสดงสีหน้าได้ตามปกติ 

ปริมาณที่ใช้ฉีด

การคำนวณปริมาณฟิลเลอร์ที่จะฉีดมีความสำคัญมากอีกประการหนึ่ง โดยความแม่นยำในการคำนวณปริมาณฟิลเลอร์เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวในการฉีดฟิลเลอร์มาจำนวนมาก จึงจะสามารถคาดคะเนปริมาณฟิลเลอร์ที่มีความเหมาะสม ไม่มากเกินไปจนเกินความจำเป็นในแต่ละจุดที่รักษา จนทำให้เกิดผลข้างเคียงถูกดันออกไปในบริเวณใกล้เคียง หรือเกิดปัญหา ฟิลเลอร์เป็นก้อน เป็นลำ ในเวลาต่อมานั่นเอง 

มีอาการบวมหลังฉีด

โดยปกติหลังการฉีดฟิลเลอร์นั้นจะมีอาการบวมเล็กน้อย ประมาณ 3-5 วัน เท่านั้น ดังนั้นการประเมินการฉีดฟิลเลอร์ต้องรอให้อาการบวมยุบลง จนอยู่ในระดับที่ปกติ จนแน่ใจว่า หลังฉีดฟิลเลอร์มีก้อนหรือลำฟิลเลอร์ที่ผิดปกติหรือไม่ โดยทั่วไปการประเมิน มักทำที่ประมาณ 2 สัปดาห์หลังฉีดฟิลเลอร์นั่นเอง 

ฟิลเลอร์ปลอม

ฟิลเลอร์ปลอมในที่นี้จะหมายถึง ฟิลเลอร์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ Hyaluronic acid และจะไม่สามารถสลายตัวได้เองตามธรรมชาติ ไม่ผ่านมาตรฐาน อย.ไทย หรือ อาจจะเป็นฟิลเลอร์ชนิด Hyaluronic acid ที่ทำเลียนแบบขึ้นมา ซึ่งแน่นอนว่า ประสิทธิภาพของตัว HA อาจจะมีความไม่เสถียร เกิดปฏิกิริยากับผิวหนังบริเวณที่ฉีด และ อาจจะเกิดการเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนไหล ไหลย้อยไม่เป็นทรง และอาจเป็นอันตรายกับผู้รับบริการได้ ดังนั้น ผู้รับบริการควรขอดูผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ก่อนฉีดเสมอ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นฟิลเลอร์ของแท้ถูกต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนนำเข้าโดยบริษัทตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 

ฟิลเลอร์เป็นก้อนแบบไหนปกติ VS ผิดปกติ ?

ก้อนที่เกิดขึ้นหลังฉีดฟิลเลอร์ในช่วงแรก เกิดจากอาการบวมของเนื้อเยื่อบริเวณโดยรอบหรือจากอาการระบมจากเข็มที่ส่งผ่านฟิลเลอร์เข้าสู่ชั้นผิวที่ต้องการ โดยผู้รับบริการอาจจะรับรู้ได้จากการคลำได้เป็นก้อนขนาดไม่ใหญ่ ไม่มีอาการบวม แดง ร้อน อาจจะมีอาการเจ็บเล็กน้อยไม่มาก ไม่สามารถมองเห็นได้เอง โดยก้อนลักษณะแบบนี้จะชัดเจนในช่วงแรก และ จะค่อยๆยุบลง จนเป็นปกติ ไม่มีอาการเจ็บใดๆ ใน 2 สัปดาห์ 

อาการฟิลเลอร์เป็นก้อนที่ผิดปกติ เช่น ภาวะฉีดฟิลเลอร์ผิดชั้นผิว ทำให้เวลาแสดงสีหน้าแล้วมีก้อนฟิลเลอร์ดันออกมาจากผิว แสดงว่าเป็นภาวะที่ฉีดฟิลเลอร์ผิดชั้น เข้าไปอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อ หรือการฉีดใน ชั้นผิวส่วนตื้นแล้วไม่กลืนตัวเข้ากับผิว โดยภาวนะนี้มักเกิดจากการเลือกชนิดของฟิลเลอร์ผิดชนิดหรือประเภทนั่นเอง 

อาการฟิลเลอร์เป็นก้อนและมีอาการบวม แดง ร้อน และ เจ็บเมื่อสัมผัส โดยมักเกิดขึ้นหลังจากฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วประมาณ 3 วัน ภาวะนี้เกิดจากการติดเชื้อที่ตัวฟิลเลอร์ หากเกิดสงสัยภาวะนี้ แนะนำพบแพทย์เพื่อประเมินสภาพปัญหา และ ต้องได้รับยาปฏิชีวนะร่วมกับการรักษาอื่นๆ ต่อไป

วิธีแก้ฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นก้อน

แก้ฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นก้อนทำยังไง ?

การแก้ไขปัญหา ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นก้อน มีอยู่ 3 วิธีหลักๆ โดยแพทย์ต้องทำการประเมินสภาพปัญหาที่ใบหน้าผู้รับบริการเป็นหลัก ร่วมกับการตรวจบริเวณที่ผิดปกติ ร่วมกับประวัติชนิดของฟิลเลอร์ที่ได้รับการฉีดมา โดยทั่วไปฟิลเลอร์แท้ชนิด Hyaluronic acid สามารถฉีดสลายตรงบริเวณที่มีก้อนหรือลำผิดปกติได้เลย แต่ถ้าหากไม่ใช่ สารเติมเต็มจาก Hyaluronic Acid หรือฟิลเลอร์ปลอม อาจจะมีการเจือปนจำเป็นต้องทำการขูดหรือผ่าตัดเอาฟิลเลอร์ออกเท่านั้น 

การฉีดสลายฟิลเลอร์

หากฉีดฟิลเลอร์แท้ หรือ ฟิลเลอร์ที่เป็นสารเติมเต็มจาก Hyaluronic Acid ก็สามารถฉีดสลายได้โดยใช้ Hyaluronidase ในการฉีดสลาย หลังฉีดสลายจะเห็นผลหลังฉีดทันทีโดยฟิลเลอร์ที่เป็นก้อนอยู่เช่นบริเวณใต้ตานูนเป็นลำผิดปกติก็จะสลายไปทันที ถือว่าเป็น Antidode ในการรักษาการฉีด Hyaluronic acid โดยเฉพาะนั่นเอง 

ผลภายหลังจากการฉีดสลายฟิลเลอร์ ด้วย Hyaluronidase จะทำให้ฟิลเลอร์ค่อยๆยุบตัวลง และสลายหายไปในที่สุด โดยในเคสที่พบบ่อยคือ มีการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามาจากที่อื่นแล้วผู้รับบริการรู้สึกไม่พอใจในผลลัพธ์ที่ออกมาก็สามารถฉีดสลายออกได้เช่นกัน จะเห็นผลหลังฉีดทันทีในบางส่วนประมาณ 50% โดยระยะเวลาการสลายทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 1 สัปดาห์ 

การขูดฟิลเลอร์

เป็นการแก้ไขสำหรับผู้ที่ฉีดฟิลเลอร์ประเภทกึ่งถาวรหรือฟิลเลอร์ที่ไม่สามารถสลายเองได้ โดยพบได้ในคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ แพทย์ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในความปลอดภัยของฟิลเลอร์ชนิดนั้นๆ โดยการขูดฟิลเลอร์จะเอาออกได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ประมาณ 50-70 % ไม่สามารถนำออกได้ทั้งหมด 

การทำศัลยกรรมผ่าตัดฟิลเลอร์

เป็นการแก้ไขสำหรับผู้ที่ฉีดฟิลเลอร์ปลอมหรือซิลิโคนเหลว  ทำให้เกิดก้อนขนาดใหญ่ หรือ ผิดรูป เมื่อนานวันเข้า อาจจะมีอาการไหลย้อนเปลี่ยนที่ได้อย่างง่ายดาย ในบางเคส มีการฉีดในชั้นผิวมานาน จนเกิดพังผืด โดยส่วนมากถึงแม้จะเป็นการผ่าตัดแต่ก็ไม่สามารถเอาออกได้ทั้งหมด 100% ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่ฉีด บางบริเวณจะต้องเลี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัด เช่น ผิวทะลุ หรือ เส้นประสาทอาจจะเกิดอันตรายได้ในระหว่างการทำผ่าตัด

หลักการเลือกฟิลเลอร์ใต้ตาให้ถูกวิธี ?

การแก้ไขปัญหาใต้ตาด้วยฟิลเลอร์ สามารถเลือกใช้ฟิลเลอร์ที่มีโมเลกุลใหญ่ ที่ขึ้นทรงได้ดี ในการแก้ปัญหาเบ้าตาลึก หรือใช้ฟิลเลอร์ที่มีเนื้อละเอียดอ่อนนิ่ม ที่มีการกลืนตัวสูงในการแก้ไขปัญหาร่องใต้ตาระดับตื้น ก็เป็นไปได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาผิวบริเวณใต้ตา และ โครงสร้างสรีรวิทยา ของแต่ละบุคคลนั่นเอง 

การเลือกใช้ฟิลเลอร์ที่อุ้มน้ำไว้มากเกินไป หรือมีการพองตัวสูงหลังจากฉีดไปแล้ว อาจจะเกิดภาวะใต้ตาบวมจนรูปหน้าเปลี่ยนไปได้ หรือ การเลือกฟิลเลอร์ที่แข็งเกินไป ก็ย่อมทำให้เกิดภาวะฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นก้อน เป็นลำ ผิดปกติ โดยเฉ​พาะเวลายิ้มอาจจะเห็นความผิดปกติที่ชัดเจนมากขึ้นได้อีกด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะเลือกใช้อยู่ 3 ยี่ห้อคือ Restylane , Juvederm และ Belotero เนื่องจาก 3 ยี่ห้อนี้มีคุณสมบัติเด่น คือฉีดแล้วคงรูป ไม่พองตัวมากเกินไป มีชนิดที่ตัวเจลอ่อนนิ่ม ไม่เป็นก้อน และมีลักษณะโมเลกุลที่เหมาะสมกับบริเวณใต้ตา

แก้ฟิลเลอร์ใต้ตา เป็นก้อน ที่ Infiniz Clinic ดีกว่าที่อื่นยังไง ? 

อันดับแรกที่อินฟินิซ ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่า ฟิลเลอร์ที่ใช้เป็นของแท้แน่นอน 100% เราให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ และความซื่อตรงต่อลูกค้า รวมถึงทางคลินิก ควบคุมการรักษาโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่าง หมออู๋ ณัฐพล ก่อนทำการรักษาจะต้องมีการตรวจสภาพผิวหน้า ประเมินปัญหาร่วมกับผู้รับบริการทุกครั้งและคุณหมออู๋ เป็นผู้คิดค้น เทคนิคพิเศษเฉพาะตัวในทุกตำแหน่งปัญหาของใบหน้า โดยอาศัยประสบการณ์ที่ทำการฉีดฟิลเลอร์มามากกว่า 15 ปี ทั้งนี้  เพื่อต้องการให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจสูงสุด โดยปราศจากผลข้างเคียง โดยเฉพาะโปรแกรม Daisy Eyes เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับการแก้ไขปัญหาใต้ตาที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดในปัจจุบัน ลดปัญหาฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นก้อนเป็นลำผิดปกติได้  100%  

ราคาโปรโมชั่น ฟิลเลอร์ใต้ตา เริ่มต้นที่ 16,500 บาท / CC 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก